ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ε138 12Χ17

Μαρμάρινο γυναικείο ειδώλιο από το νεκροταφείο της Χαλανδριανής Σύρου. (2800-2300 π.Χ)