ΑΘΗΝΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Μαρμάρινο αγαλμάτιο αρπιστή από την Κέρο

ΑΘΗΝΑ. ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ. Μαρμάρινο αγαλμάτιο αρπιστή από την Κέρο